Polityka prywatności i plików cookies

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

§ 5 Prawo sprzeciwu

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach, w trakcie kontaktu z nami i w przypadku świadczenia Usługi Serwisowej

§ 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

§ 9 Usługa Pomiaru

§ 10 Usługa Serwisowa

Część III – nasze profile w Social media

§ 1 Korzystanie z naszych profili w Social media

Część IV – informacje o plikach cookies

§ 1 Wejście na Stronę

§ 2 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

§ 3 Rodzaje plików cookies

§ 4 Jak usunąć pliki cookies

§ 5 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Część I – Postanowienia ogólne

      §1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Odnowa Okna sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001040932. Nasz NIP 6292508316. Nasz kapitał zakładowy wynosi 400.000,00 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza,
  2. mailem na adres: odo@odnowaokna.pl
  3. telefonicznie pod numerem: 0048 691 570 014

     §2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem pl, oknaodnowa.com, oknaodnowa.com.pl, oknaodnowa.eu, oknaodnowa.pl, oknoodnowa.com, oknoodnowa.com.pl, oknoodnowa.eu
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. „Social media” – portal YouTube oraz inne portale społecznościowe, na których mamy nasze profile.

      §3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

       §4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

       § 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

       §6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

       §7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie Odnowaokna.pl/polityka-prywatności oraz w naszej siedzibie.

 Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

      §8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
  2. W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.
 2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy Lub wykonać Usługi.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w 1 ppkt 2 powyżej.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Podmiotom zajmującym się przechowywaniem danych osobowych dla nas;
  2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na:

  1. rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  2. jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.

       §9 Usługa Pomiaru

Jeżeli korzystasz z naszej Usługi Pomiaru, która jest opisana na naszej Stronie w regulaminie serwisu internetowego odnowaokna.pl, to zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. realizacji umowy,
  2. marketingowym, polegającym na badaniu poziomu satysfakcji klienta korzystającego z Usługi Pomiaru.
 2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie zrealizować Usługi Pomiaru na Twoją rzecz.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
 2. Komu przekażemy Twoje dane?
 3. Spółkom z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierającym proces,
 4. podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,
 5. podmiotom obsługującym badanie poziomu Twojej satysfakcji jako klienta,
 6. dostawcom narzędzi IT niezbędnych,
 7. dostawcom hostingu,
 8. podmiotom obsługującym działania marketingowe,
 9. serwisantom, którzy będą wykonywać Usługę Pomiaru,
 10. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usługi Pomiaru.

 1. Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

      §10 Usługa Serwisowa

Jeżeli korzystasz z naszej Usługi Serwisowej, która jest opisana na naszej Stronie w regulaminie serwisu internetowego odnowaokna.pl, to zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. realizacji umowy, w tym wystawienia faktury VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Serwisowej,
  2. wysyłki faktury VAT na wskazany adres e- mail,
  3. realizacji obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych,
  4. marketingowym, polegającym na badaniu poziomu satysfakcji klienta korzystającego z Usługi Serwisowej.
 2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie zrealizować Usługi Serwisowej na Twoją rzecz.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f) RODO.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Prowadzenie badania poziomu satysfakcji klienta korzystającego z Usługi Serwisowej.

6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Spółkom z Grupy kapitałowej Saint – Gobain wspierającym proces,
  2. podmiotom prowadzącym usługi w zakresie księgowości,
  3. podmiotom obsługującym badanie poziomu Twojej satysfakcji jako klienta,
  4. dostawcom narzędzi IT niezbędnych,
  5. dostawcom hostingu,
  6. podmiotom obsługującym działania marketingowe,
  7. Serwisantom, którzy będą wykonywać Usługę Serwisową,
  8. Bankom, jeżeli dana Usługa Serwisowa jest związana z koniecznością uiszczenia opłaty.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych oraz podatkowych wynikających z odrębnych przepisów prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem Usługi Serwisowej.

 1. Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 Część III – nasze profile w Social media

      §11 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz
  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami
  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil
  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media
  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) lub zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności YouTube.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

Część IV – informacje o plikach cookies

       §12 Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) zgodnie z Twoimi preferencjami, które możesz określić za pomocą narzędzia do zarządzania zgodą zamieszczonego na Stronie. Pliki cookies następnie umożliwiają  dostęp do znajdujących się w nich informacjach. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

       §13 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę serwisu, z którego pochodzą, czas ich przechowywania, a także unikalny numer. Piki cookies mogą być odczytywane przez Stronę.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu w następujących celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji, to znaczy w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Stronę oraz poprawy jakości naszych usług;
  2. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś na Stronie,
  3. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.
 3. Jakie masz prawa?

Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

W zakresie w jakim stosowanie plików cookies jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony przetwarzanie danych jest niezbędne, a ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony. W pozostałym zakres jest to całkowicie dobrowolne, jednak z uwagi na cele, w których stosujemy pliki cookies niepodanie danych może skutkować niedopasowaniem Strony do Twoich preferencji.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze stosowaniem analitycznych i marketingowych plików cookies. Przetwarzanie danych w związku z celami analitycznymi odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań analitycznych i zbieraniu statystyk dotyczących korzystania ze Strony w celu usprawnienia jej działania. W przypadku plików cookies stosowanych w celach marketingowych, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań.

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

Możemy przekazać Twoje dane naszych zaufanych partnerom, tj. dostawcom plików cookies, wskazanym w narzędziu zarządzania zgodą dostępnym na Stronie.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Możemy przetwarzać Twoje dane przez okres Twojego pobytu na Stronie, a następnie w przypadku niektórych plików cookies przez okres szczegółowo wskazany w narzędziu zarządzania zgodą. Jeżeli wyrazisz zgodę na stosowanie plików cookies, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres wskazany w narzędziu zarządzania zgodą, lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

       §14 Rodzaje plików cookies

  1. Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies. Stosowane na Stronie pliki cookies możemy podzielić, ze względuna ich pochodzenie na:
   1. własne (first party cookies), są to pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez nas;
   2. zewnętrzne (third-party cookies), czyli pliki cookies, które zostały umieszczone na Stronie przez naszych zaufanych partnerów, wskazanych szczegółowo w narzędziu do zarządzania zgodą
  2. Ze względu na czas przechowywania plików cookies dzielimy pliki cookies na Stronie na:
   1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia
   2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu, szczegółowo wskazanego w narzędziu do zarządzania zgodą. Pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie (w § 15 wskazujemy, jak to zrobić)
  3. Ze względu na niezbędność plików cookie do zapewnienia Ci możliwości korzystania ze Strony możemy podzielić pliki cookies na:
   1. niezbędne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony lub jej funkcjonalności, z których chcesz skorzystać;
   2. opcjonalne, które pozwalają nam na realizację innych celów, w szczególności analitycznych, a także
   3. marketingowych, do których zainstalowania niezbędne jest uzyskanie Twojej zgody poprzez narzędzie do zarządzania zgodą.
  4. Po wejściu na Stronę możesz dostosować swoje preferencje dotyczące instalacji opcjonalnych plików cookies poprzez konfigurację w narzędziu do zarządzania zgodą, z uwzględnieniem swoich preferencji, a także zapoznać się z informacjami dotyczącymi stosowania poszczególnych plików cookies.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych plików cookies znajdziesz w narzędziu do zarządzania zgodą. Za pomocą narzędzia jest również możliwa zmiana Twoich preferencji dotyczących plików cookies. Dostęp do narzędzia jest możliwy bezpośrednio po wejściu na Stronę, a następnie poprzez kliknięcie w przycisk dostępny na Stronie pod nazwą ustawienia plików cookie.

       §15 Jak usunąć pliki cookies

 1.  Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
  3. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
  4. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  5. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 §16 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.