Ciepła ramka dystansowa w oknach

Ciepła ramka dystansowa w oknach – czy rzeczywiście jest lepsza od aluminiowej?

Na tak zadane pytanie najprościej byłoby od razu udzielić odpowiedzi twierdzącej, ale żeby zrozumieć, dlaczego, na wstępie należy choćby pobieżnie poznać budowę stolarki okiennej. Otóż w ramie nowoczesnego okna znajduje się pakiet szybowy składający się z dwóch lub więcej tafli szkła. Przestrzeń pomiędzy nimi przeważnie wypełniona jest podnoszącym parametry izolacyjności termicznej gazem szlachetnym – Argonem lub Kryptonem. By ów gaz się nie ulatniał, a pakiet szybowy nie tracił swoich właściwości oraz nie ulegał zawilgoceniu od strony wewnętrznej, przestrzeń szybowa musi zostać uszczelniona. To zadanie dla ciepłej ramki dystansowej, poprawiającej przenikalność cieplną zespolenia, która dodatkowo wypełniona jest specjalnym, silnie higroskopijnym granulatem.

Mała rzecz, wielki efekt

W dobie rozkwitu zrównoważonego budownictwa odpowiedni bilans termiczny budynku stał się jednym z ważniejszych aspektów. Ponieważ przez okno może uciekać nawet 30% ciepła, wysiłki producentów kierowane są na poprawę parametrów każdego elementu stolarki. Powszechnie dotąd stosowane ramki dystansowe z aluminium mają swoją zaletę w postaci niskiej ceny, nie są jednak wolne od wad – zwłaszcza w kontekście energooszczędności. Aluminiowa ramka dystansowa jako, że wykonana z metalu, charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła, co czyni ją najsłabszym ogniwem całego okna, powodując pogorszenie jego właściwości termoizolacyjnych. Jej zamontowanie skutkuje tworzeniem się mostków termicznych w miejscu zespolenia szyby z ramą okienną, czego konsekwencją jest wzrost strat ciepła, a tym samym rachunków za ogrzewanie.

Energooszczędność przede wszystkim

Szeroko rozumiane oszczędzanie energii w sektorze budowlanym z trendu przerodziło się w główny cel inwestorów i wykonawców, wsparty również uwarunkowaniami prawnymi. Obowiązujące w budownictwie (zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak modernizacji tych starszych) Warunki Techniczne narzucają dość surowe normy, które muszą spełniać pod kątem przenikania ciepła poszczególne elementy budynku. Nie inaczej jest w przypadku okien.

Ciepłe ramki przychodzą z pomocą

Najdoskonalszy nawet pakiet trzyszybowy w połączeniu z wysokiej klasy profilem na niewiele się zda, jeśli mostki termiczne tworzone przez ramki dystansowe będą generowały straty ciepła. By para nie szła w gwizdek, producenci okien coraz częściej montują ciepłe ramki dystansowe, od dotychczas stosowanych różniące się przede wszystkim materiałem, z którego zostały wykonane. Odznaczające się wysoką przenikalnością ciepła ramki aluminiowe lub stalowe zastąpiono stalą nierdzewną i, przede wszystkim, nowoczesnym tworzywem sztucznym, ABS – modyfikowanym poliwęglanem. Ich użycie wyraźnie podnosi termoizolacyjność stolarki okiennej oraz zmniejsza jej emisyjność.

Wpływ ciepłych ramek na parametry okna

Na przenikalność cieplną całego okna (Uw) składają się izolacyjność cieplna ramy, szyby zespolonej oraz liniowy współczynnik przenikania ciepła na krawędzi ramy i szyby zespolonej, czyli w miejscu montażu ramki dystansowej (określany jako Ψ „psi”). Dlatego też ramka dystansowa to ważny element całej konstrukcji.

Badania przeprowadzone przez niemiecki Instytut Technik Okiennych w Rosenheim wykazały, że samo zastosowanie ciepłych ramek, przy zachowaniu niezmiennych pozostałych parametrów okna, obniża całkowity współczynnik przenikania ciepła Uw nawet o 7,7–11% w porównaniu ze stolarką z ramką aluminiową.

Koniec ze stratami ciepła…

Eliminacja mostków termicznych na całym obwodzie szyby zespolonej ma realny wpływ na redukcję strat cieplnych przez stolarkę okienną. To nie tylko skutkuje widocznymi oszczędnościami w postaci zmniejszenia rachunków za ogrzewanie, dzięki poprawie izolacji termicznej okna.

…i wilgocią w oknach

Ciepłe ramki dystansowe stanowią rozwiązanie często spotykanego w przypadku tradycyjnych ramek aluminiowych problemu gromadzenia się pary wodnej na szybach wokół ramy, szczególnie dokuczliwego w zimniejszych miesiącach. To zjawisko jest skutkiem różnicy temperatur pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną szybą pakietu. Ciepła ramka sprawia, że wewnętrzna szyba nie ulega nadmiernemu wychłodzeniu, co zdecydowanie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia punktu rosy, a co za tym idzie – zapobiega skraplaniu się pary wodnej na powierzchni szyb, także wewnątrz pakietu. Dzięki dodaniu cienkiej warstwy specjalnej folii do podstawowego materiału o wyjątkowych właściwościach termicznych, najnowocześniejsze produkty SWISSPACER całkowicie eliminują przedostawanie się pary wodnej do zespolenia.

Korzyść dla człowieka i środowiska

Świadome dążenie do maksymalnej wydajności energetycznej jest esencją współczesnego budownictwa, zarówno przy stawianiu nowych, jak i przeprowadzaniu modernizacji już istniejących obiektów, stąd nawet najmniejsze detale stają się niezwykle istotne.

Wynikająca ze stosowania ciepłych ramek dystansowych SWISSPACER redukcja kosztów ogrzania budynku to oszczędność w skali mikro, dla konkretnego użytkownika i domowego budżetu. Jeśli jednak pomnożymy te oszczędności przez liczbę domów – otrzymamy niebagatelny rezultat w skali makro. Nie tylko finansowy, bowiem obniżenie strat ciepła oznacza oczywiście mniejsze zużycie energii – zwłaszcza tej nieodnawialnej, służącej ogrzewaniu, ale także prośrodowiskowy – w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ochrony zasobów naturalnych poprzez minimalizację zapotrzebowania na paliwa kopalne. Zatem nawet przez rzecz tak – zdawałoby się – drobną, jak ciepłe ramki dystansowe w oknach, możemy pozytywnie wpłynąć nie tylko na nasze portfele, ale i dobro planety, przynosząc ulgę klimatowi.